Yamaha U Series Uprights

9960 - Yamaha U1 Upright Piano, Polished Ebony
17376 - Yamaha U1 Upright Piano, Polish Mahogany
17374 - Yamaha U1 Upright Piano, Polished White
17373 - Yamaha U1 Upright Piano, Satin Walnut
17375 - Yamaha U1 Upright Piano, Satin Ebony
17481 - Yamaha U3 Upright Piano in Other Finishes
9961 - Yamaha U3 Upright Piano in Polished Ebony

PM Price Only